Historie

1880

Før den første bybrannen i 1892 var dette byens fineste og mest elegante boliger.
Langs hele Vestre Strandgate lå det imponerende trepaléer som hører til den flotteste
arkitektur vi har hatt i Norge. I 1865 var det Otto Carl Reinhardt som eide og bodde i huset sammen med sin familie. Reinhardt drev stort i både eksport og import, han hadde industri, skipsrederi og var konsul.

2017

Etter brannen i 1892 bygde sønnen konsul Ferdinand Reinhardt det nåværende bygget, som stod ferdig i 1896. Arkitekt var Christian Fürst, som tegnet boligen i nybarokk stil. Denne boligen var utvilsomt en av de fineste som ble bygd opp etter brannen. Gjennom årene har bygget
fungert som.....I dag er bygget eid av ...........og drives av....